UNIT PENYELARASAN PROJEK
BAHAGIAN RANCANGAN PROJEK

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7G

Tarikh Terima :
 
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Persekutuan
Perunding Swasta
Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan
PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :          
  - Telefon
- Emel
- Laman Web
- Surat
- Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk bertemu / menghubungi pegawai
6. Pengurusetiaan Mesyuarat :
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Perkhidmatan Mendapatkan Maklumat :
i.
Status / prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun
ii.
Peruntukan Tahunan Projek (P43)
iii.
Senarai Pewartaan Rancangan Pemajuan (RP)
iv.
Kemajuan Status Rancangan Pemajuan (RP)
iv.
Lain-lain [Sila Nyatakan] :
8. Kemudahan Pusat Sumber Rancangan Pemajuan :
i.
Koleksi Laporan Rancangan Pemajuan
ii.
Sistem Pengesanan Buku
iii.
Urusan Pinjaman dan Pemulangan Buku
iv.
Ruang dan Kemudahan yang disediakan
v.
Kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan :
9. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
BAHAGIAN D : CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
10. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.