SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7D
Tarikh :
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Kementerian
Perunding Swasta
Persekutuan
Anggota NGO / Pertubuhan
Negeri
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
TB - Tidak Berkaitan
1 - Tidak Memuaskan
2 - Kurang Memuaskan
3 - Memuaskan
4 - Baik
5 - Cemerlang
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  Telefon
Emel
Laman Web
Surat
Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk bertemu / menghubungi pegawai
6. Penganjuran Mesyuarat Bengkel / Seminar / Taklimat / Rundingan / Teach-In / Kursus
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Perkhidmatan ICT
i.
Internet
ii.
Laman Web Townplan
iii.
Webmail Townplan
iv
Firdausnet
8. Perkhidmatan Teknikal
i.
Tindakan ke atas aduan / kerosakan
ii.
Khidmat Nasihat
iii.
Penyelenggaraan Peralatan ICT
9. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
BAHAGIAN D : PENAMBAHBAIKAN
10. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.