SEKSYEN SUMBER MANUSIA
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7E

Tarikh :
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Persekutuan
Perunding Swasta
Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan
PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
TB - Tidak Berkaitan
1 - Tidak Memuaskan
2 - Kurang Memuaskan
3 - Memuaskan
4 - Baik
5 - Cemerlang
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  Telefon
  Emel
  Laman Web
  Surat
  Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk bertemu / menghubungi pegawai
6. Penganjuran Mesyuarat Bengkel / Seminar / Taklimat / Rundingan / Teach-In / Kursus
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Perkhidmatan Sumber
i.
Pengisian dan Penempatan Jawatan
ii.
Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen
iii.
Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan yang telah berkhidmat 15 tahun dan lebih dalam Skim Perkhidmatan dan Perkhidmatan Semasa
iv.
Persaraan
v.
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Lain-lain Cuti
vi.
Laporan Pengisytiharan Harta / Tambahan / Pelupusan
vii.
Pinjaman Perumahan
viii.
Kemas kini Buku Perkhidmatan
8. Penganjuran Kursus / Bengkel / Seminar / Persidangan / Latihan / Peperiksaan
i.
Pengendalian Kursus Dalaman
ii.
Penyelarasan Latihan anjuran agensi kerajaan / badan berkanun
iii.
Penyelarasan latihan anjuran swasta
iv.
Penyelarasan latihan ke luar negara
v.
Pengendalian Peperiksaan Skim Perkhidmatan
vi.
Pengendalian Penilaian Tahap Kecekapan
vii.
Pengendalian Kursus Induksi Umum / Khusus
viii.
Pengendalian Latihan Industri Pelajar IPT
ix.
Pengendalian Latihan Siswazah dan Pasca Siswazah
x.
Penyelarasan Program Rakan Pembimbing
9. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
BAHAGIAN D : PENAMBAHBAIKKAN
10. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.