BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN
PEJABAT PROJEK ZON TENGAH
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7F

Tarikh Terima :

BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan* Persekutuan
Perunding Swasta Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  Telefon
  Emel
  Laman Web
  Surat
  Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Masa menunggu untuk bertemu/menghubungi pegawai
iii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iv.
Keupayaan pegawai memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
v.
Kesediaan pegawai membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
6. Pengurusetiaan Mesyuarat :
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Maklumat Rancangan Pembangunan (Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan, Rancangan Kawasan Khas):
i.
Mudah difahami
ii.
Mudah diperolehi
iii.
Khidmat nasihat perancangan yang jelas
8. Pengurusan Publisiti dan Penyertaan Awam
i.
Hebahan Publisiti
ii.
Bahan-bahan Publisiti
iii.
Pengendalian Publisiti (Notis akhbar, poster, brosur, banner dll)
iv.
Pengendalian Penyertaan Awam
 
  • Focus Group Discussion (FGD)
 
  • Technical Working Group (TWG)
 
  • Dialog
 
  • Bengkel
 
  • Seminar
 
  • Taklimat
 
  • Lain-lain (Sila nyatakan:)
9. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
10. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.

`