PERPUSTAKAAN JPBD
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7L

Tarikh Terima :
2018-09-25
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Persekutuan
Perunding Swasta
Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan
PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii
Mudah dihubungi melalui :          
Telefon
Emel
Laman Web
Surat
Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i
Persekitaran Pejabat
ii
Tempat Letak Kereta
iii
Tanda Arah
iv
Bilik Mesyuarat
v
Tandas
vi
Ruang Menunggu
vii
Tempat Pertanyaan / Informasi
5. Perpustakaan / Pusat Sumber
i
Koleksi buku-buku rujukan dan laporan
ii
Koleksi kertas-kertas kerja / kertas seminar
iii
Majalah-majalah yang dilanggan
iv
Sistem klasifikasi dan identifikasi buku
v
Urusan pinjaman dan pemulangan buku
vi
Ruang dan kemudahan yang disediakan
vii
Perkhidmatan yang diberi oleh pegawai pustakawan secara menyeluruh
BAHAGIAN C : PENAMBAHBAIKAN
6. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.