BAHAGIAN KORPORAT
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7A

Tarikh :
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan* Persekutuan
Perunding Swasta Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  -Telefon
  -Emel
  -Laman Web
  -Surat
  -Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk bertemu / menghubungi pegawai
6. Pengurusetiaan Mesyuarat :
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Maklumat :
i.
Maklumat Am / Info Korporat Jabatan
ii.
Input / Maklumbalas kepada Bahagian / Agensi
iii.
Laporan Tahunan dan Buletin
8. Pengurusan Kualiti dan KPI :
i.
Perancangan dan Penyelarasan MS ISO
ii.
Perancangan dan Penyelarasan KPI Jabatan
iii.
Kawalan Kualiti Bahan-bahan Hebahan Jabatan
9. Peningkatan Imej Korporat Jabatan dari segi :
i.
Folder Mesyuarat / Jabatan
ii.
Pakaian Korporat / Jabatan
iii.
Logo Korporat Jabatan
iv.
Laporan Tahunan Jabatan
v.
Lain-lain Penerbitan
10. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
11. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.