GALERI ROSLI BUYONG
BAHAGIAN KORPORAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7M

Tarikh :
BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Persekutuan
Perunding Swasta
Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan
PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :          
  Telefon
  Emel
  Laman Web
  Surat
  Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN GALERI ROSLI BUYONG
5. Galeri Rosli Buyong
i.
Suasana galeri
ii.
Kemudahan (tempat duduk dan bahan bacaan)
iii.
Maklumat berinformasi
iv.
Bahan pameran bersesuaian
v.
Layanan Khidmat Pelanggan
vi.
Kemudahan lain yang diperlukan :
6. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.