BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7K

Cop Bahagian dan Tarikh Terima :BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan*
Persekutuan
Perunding Swasta
Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan
PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  Telefon
  Emel
  Laman Web
  Surat
  Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk bertemu / menghubungi pegawai
6. Penganjuran Mesyuarat Bengkel / Seminar / Taklimat / Rundingan / Teach-In / Kursus
i.
Pemberitahuan
ii.
Bahan-bahan
iii.
Minit Mesyuarat / Prosiding / Laporan Program
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Pengendalian sewaktu penganjuran
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
7. Laporan dan Bahan-bahan Terbitan :
i.
Mudah diperolehi
ii.
Kandungan mudah difahami
iii.
Lain-lain [Sila nyatakan : ]
8. Perkhidmatan Teknikal / Maklumat / Data :
i.
Mudah diperolehi
ii.
Mudah difahami
iii.
Lain-lain perkhidmatan Bahagian :
9. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
10. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.