BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA
[KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN]
LAMPIRAN 7C

Tarikh Terima :BORANG KEPUASAN PELANGGAN
Borang maklumbalas untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan dan Bahagian yang dikunjungi/dihubungi
 
BAHAGIAN A : KATEGORI PELANGGAN
1. Saya : 2. Pegawai Kakitangan Kerajaan Peringkat* :
Pegawai / Kakitangan Kerajaan* Persekutuan
Perunding Swasta Negeri
Anggota NGO / Pertubuhan PBT
Anggota IPT / Institut Penyelidikan Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
Pelajar
Pegawai JPBD*
Lain-lain [Sila Nyatakan : ]
 
Bahagian B dan C berikan markah antara 1 hingga 5.
[TB-Tidak Berkaitan] [1-Tidak Memuaskan] [2-Kurang Memuaskan] [3-Memuaskan] [4-Baik] [5-Cemerlang]
BAHAGIAN B : PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN AM JABATAN
 
TB
1
2
3
4
5
3. Aksesbiliti :
i.
Kesesuaian Lokasi Pejabat
ii.
Mudah dihubungi melalui :
  Telefon
  Emel
  Laman Web
  Surat
  Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
4. Kemudahan yang disediakan :
i.
Persekitaran Pejabat
ii.
Tempat Letak Kereta
iii.
Tanda Arah
iv.
Bilik Mesyuarat
v.
Tandas
vi.
Ruang Menunggu
vii.
Tempat Pertanyaan / Informasi
BAHAGIAN C : PERKHIDMATAN BAHAGIAN
5. Layanan dan kualiti pegawai di Bahagian :
i.
Pegawai mudah dihubungi
ii.
Keupayaan pegawai membantu menyelesaikan urusan dengan cepat
iii.
Keupayaan memberi penjelasan atau maklumat dengan tepat
iv.
Kesediaan membantu menyelesaikan masalah atau aduan yang dikemukakan
v.
Masa menunggu untuk berbantu / menghubungi pegawai
6. Pengurusetiaan Mesyuarat :
i.
Pemberitahuan Mesyuarat
ii.
Bahan-bahan Mesyuarat
iii.
Minit Mesyuarat
iv.
Pengendalian Mesyuarat
7. Perkhidmatan Pentadbiran :
i.
Pengurusan Surat Masuk / Keluar
ii.
Pengurusan Fail Sulit / Terbuka
iii.
Tindakan Kepada Aduan Kerosakan Bangunan
iv.
Tindakan Kepada Aduan Kerosakan Telefon
v.
Tindakan Kepada Aduan Kerosakan Elektrik
vi.
Tindakan Kepada Aduan Kerosakan Hawa Dingin
vii.
Tempahan Bilik Mesyuarat
viii.
Tempahan Kenderaan Jabatan
8. Perkhidmatan Kewangan
i.
Urusan Pembayaran Gaji
ii.
Bayaran Kepada Pembekal
iii.
Tuntutan Perjalanan
iv.
Pinjaman Kenderaan / Komputer
v.
Tiket Kapal Terbang
vi..
Pengurusan Stor / Aset
9. Pengurusan Perolehan
i.
Sebut Harga
ii.
Sebutharga / Tender
10. Penilaian Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan / Bahagian :
11. Cadangan Penambahbaikan
 

Kami menghargai pandangan dan maklumbalas anda.
Terima Kasih di atas kerjasama anda.

`