Persekutuan
SISTEM MAKLUMBALAS PELANGGAN
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
SEMENANJUNG MALAYSIA

JPBD

Borang Maklumbalas Pelanggan Online
( Klik pada pautan Nama Bahagian / Seksyen / Pejabat Projek untuk mengisi Maklumbalas Pelanggan secara Online)

1 Bahagian Korporat (Korporat) 10 Unit Penyelarasan Projek (UPP)
2 Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RND) 11 Bahagian Rancangan Fizikal Negara (RFN)
3 Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) 12 Bahagian Perancagan Wilayah (BPW)
4 Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 13 Bahagian Perundangan dan Kawal Selia (BPKS)
5 Seksyen Sumber Manusia (SSM) 14 Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN)
6 Pejabat Projek Zon Utara (PPZU) 15 Perpustakaan JPBD
7 Pejabat Projek Zon Tengah (PPZT) 16 Galeri Rosli Buyong
8 Pejabat Projek Zon Timur (PPZR)  
9 Pejabat Projek Zon Selatan (PPZS)
Muatturun Borang Maklumbalas Pelanggan
( Klik pada pautan Nama Bahagian / Seksyen / Pejabat Projek untuk muatturun Borang Maklumbalas Pelanggan)

[ RND ]
[ BKP ]
[STM]
[ SSM ]
[ PPZU ]
[ PPZT ]
[ PPZR ]
[ PPZS ]
[ URPK ]
[ URPKB ]
[ URPJB ]
[ UPP ]
[ RFN ]
[ BPW ]
[ BMGN ]
[ BPKS ]
MENU PENTADBIR

Penafian : Sistem ini telah dibangunkan oleh Seksyen Teknologi Maklumat pada tahun 2009. Sistem ini di bawah penyelarasan dan pemantauan Bahagian Korporat Jabatan

Hakmilik Tercipta : STM 2009